Степове Придніпров`я

Степове Придніпров`є – край неповторний своєю природною красою, щедрістю землі та багатством надр.

Дніпропетровська область розташована в посушливих умовах, в зоні ризикового землекористування, складних екологічних обставинах. Лісистість Дніпропетровщини дуже низка - складає лише 5,8%, тоді як по розрахункам вчених оптимальна лісистість в степових умовах повинна складати не менше 10%.

Площа державного лісового фонду, що знаходиться у підпорядкуванні Дніпропетровського обласного управління лісового господарства, становить 96,3 тис..га.. Вкриті лісовою рослинністю землі становлять 65,4тис.га, в тому числі хвойних порід 16,5 тис.га, дубових насаджень 42,3 тис.га. Загальний запас деревостанів на підприємствах управління становить 10,2 млн.куб.м.

 Управлінню підпорядковані 9 підприємств: 8 лісгоспів, 1 державний заповідник, 34 лісництва, 178 лісових обходів. Середня площа лісового обходу становить близько 1000 га. На підприємствах управління працює 700 чоловік. З них 119 мають вищу освіту, а 188 – неповну та базову вищу освіту. Чисельність державної лісової охорони становить 300 чоловік.

На території державного лісового фонду, якій підпорядкований управлінню, створено 44 заповідних об”єктів загальною площею 16,7 тис. га, що складає 17% загальної площі земель лісового фонду. На заповідних територіях  під охороною знаходиться 11 видів рослин внесені в Червону книгу України, близько 170 видів птахів, з яких більше 50 – рідкісні для Європи види.  Склад місцевої фауни поповнився новими акліматизованими видами: ондатра, єнотоподібна собака, плямистий олень.

Головне завдання управління – це створення нових лісів в області, а також  створення закінченої системи захисних насаджень, охорона і захист існуючих насаджень від пожеж, шкідників лісу та браконьєрів.

Щорічно створюється близько 1тис.га нових лісів. Для забезпечення потреби області в посадковому матеріалі в лісових розсадниках щорічно вирощується більше 6 мільйонів сіянців і саджанців основних лісоутворюючих порід.

Для забезпечення потреб області в посадковому матеріалі для озеленення території міст і сіл в кожному лісгоспі створені шкілки з вирощування декоративних порід.

Дніпропетровщина – це область, в якої велике значення має рекультивація відвалів, яки створилися внаслідок відкритої розробки корисних копалин. Лісгоспи області щорічно створюють на рекультивованих землях близько100 га зелених насаджень.

Велике значення для області має створення системи захисних насаджень на сільськогосподарських землях, вздовж берегів річок та озер для захисту від ветрової і водної ерозії земель.

Ліси мало створити, їх ще треба зберегти від пожеж. Майже 25% всіх насаджень – це хвойні ліси, яки розташовані поблизу великих населених пунктів – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Павлоград та інших. Для виявлення і гасіння лісових пожеж створено відомчу пожежну охорону, працює 7 лісових пожежних станцій, в бойовому розрахунку яких знаходиться 27 пожежних автомобілів, до 40 тракторів з ґрунтообробним обладнанням, 14 пожежно-спостережних веж. Здійснюється авіа патрулювання лісів

 • В лісах Дніпропетровщини проводяться рубки догляду за лісом та санітарні рубки. Деревина, яка отримується від вищезазначених видів рубок, низької якості і в основному вона їде на опалення населенню. Рубки головного користування в Дніпропетровської області заборонені.

 

Звертання з проханням допомогти в вирішенні проблеми засмічення лісів.

ДЕРЖАВНЕ  АГЕНТСТВО  ЛІСОВИХ  РЕСУРСІВ  УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ
ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НОВОМОСКОВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”

Першому заступнику начальника
Державної екологічної інспекції
у Дніпропетровській області
Половиці Д.В.

Завантажити звернення

download

 

Звертаємось до Вас з проханням допомогти в вирішенні проблеми засмічення наших лісів. 

Враховуючи те, що ліси лісгоспу розташовані поблизу населених пунктів, на території лісів розташовані чисельні бази відпочинку та інші рекреаційні об’єкти, лісові ділянки іспитують надзвичайно велике рекреаційне навантаження. Велика кількість людей відпочивають в лісах, залишаючи за собою купи сміття.

ДП «Новомосковське лісове господарство»  за активною участю громадськості постійно проводить роботи з прибирання побутових відходів на лісових ділянках, що найбільш піддаються засміченню. Площа лісгоспу становить 14,1 тис. га, а середня чисельність його працівників становить 98 осіб, з них 42 працівника лісової охорони. Тому підприємство повністю не в змозі забезпечити постійне прибирання сміття на всіх лісових ділянках.

Існуючу проблему засмічення лісів не можна вирішити тільки правовим шляхом. Для її подолання потрібна постійна, спільна та цілеспрямована робота лісівників та суспільства, інакше масштаби цього явища невпинно зростатимуть.

 

Директор

ДП “Новомосковський лісгосп”

С.О.Смільський

Звертаємось до Вас з проханням допомогти в вирішенні проблеми засмічення наших лісів. 

Враховуючи те, що ліси лісгоспу розташовані поблизу населених пунктів, на території лісів розташовані чисельні бази відпочинку та інші рекреаційні об’єкти, лісові ділянки іспитують надзвичайно велике рекреаційне навантаження. Велика кількість людей відпочивають в лісах, залишаючи за собою купи сміття.

ДП «Новомосковське лісове господарство»  за активною участю громадськості постійно проводить роботи з прибирання побутових відходів на лісових ділянках, що найбільш піддаються засміченню. Площа лісгоспу становить 14,1 тис. га, а середня чисельність його працівників становить 98 осіб, з них 42 працівника лісової охорони. Тому підприємство повністю не в змозі забезпечити постійне прибирання сміття на всіх лісових ділянках.

Існуючу проблему засмічення лісів не можна вирішити тільки правовим шляхом. Для її подолання потрібна постійна, спільна та цілеспрямована робота лісівників та суспільства, інакше масштаби цього явища невпинно зростатимуть.

 

Директор

ДП “Новомосковський лісгосп”

С.О.Смільський

Функції управління Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства

 • Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського господарства підпорядковується Державному агентству лісових ресурсів України та є його територіальним органом.
 • Дніпропетровське обласне управління сприяє забезпеченню формування і реалізації державної політики в сфері лісових відносин на території Дніпропетровської області.
 • Основними завданнями Дніпропетровського обласного управління є участь у сприянні формування та реалізації державної політики у сфері регулювання лісових відносин та ведення лісового і мисливського господарства:
  • здійснення державного управління та контролю;
  • міжгалузевої координації і функціонального регулювання в галузі ведення лісового і мисливського господарства;
  • участь в організації ведення державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин;
  • організація здійснення лісовпорядкування та впорядкування мисливських угідь;
  • моніторингу лісів і мисливських тварин;
  • участь у розробленні та організації виконання загальнодержавних і регіональних програм у сфері охорони;
  • використання, відтворення лісів та тваринного світу. 

Загальна характеристика Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства

Таблиця значеннь по Дніпропетровській області

площа земель лісового фонду, га

96300

з них вкриті лісовою рослинністю, га

65000

природно-заповідний фонд, га

16300

кількість заповідних  об’єктів, шт

44

лісистість області

5,8%

середній вік насаджень (років)

40

середня повнота(од)

0,7

середній бонітет(од)

2,4

лісорозведення, га

900

рубки догляду за лісом, га

274

чисельність працюючих,чол.

700

Регіональна програма „Ліси Дніпропетровщини” на 2011 – 2015 роки

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 7 лютого 2004 року № 171/2004 “Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства”, Постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року № 977 “Про затвердження Державної цільової програми “Ліси України” на 2010–2015 роки”,ураховуючи подання облдержадміністрації, висновки постійної комісії облради з питань екології та енергозбереження,з метою забезпечення виконання в області заходів, спрямованих на системне вирішення проблем охорони навколишнього середовища та зменшення антропогенного навантаження, обласна рада вирішила: 

 

Голова обласної  Є. УДОД

м. Дніпропетровськ

29 квітня 2011 року № 109-6VI2323

download

Державне підприємство “Васильківське лісове господарство”

васильковcкий лесгосп

ДП “Васильківський лісгосп”

52600, Дніпропетровська обл. с.м.т. Васильківка, пров. Лісний, 3
код а/н 05639, факс:  9-14-51
E-mail: vasilkovkales@ukr.net

Державне підприємство “Верхньодніпровське лісове господарство”

Верхнеднепровск

ДП “Верхньодніпровський лісгосп”

51600, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, 117 -б, код а/н  05658, факс:  6-01-20
E-mail: vglh@meta.ua  

Державне підприємство “Новомосковський військовий лісгосп”

военлесхоз

ДП “Новомосковський військовий лісгосп”

51260,  с.Вільне Новомосковського району, код  0569 , факс  38-70-70
E-mail: nov_vig@ukr.net

Увага! Закінчується передплата лісівничих видань на друге півріччя 2016 року!

Pryroda_2_2010_web

 

Увага! Закінчується передплата лісівничих видань на друге півріччя 2016 року!

 

Єдиними спеціалізованими всеукраїнськими виданнями лісової галузі в Україні є «Лісовий і мисливський журнал» та газета «Природа і суспільство», їх видавництво здійснюються виключно за рахунок передплатних коштів.

 

Державне підприємство “Дніпропетровське лісове господарство”

Днепропетровск

ДП “Дніпропетровський лісгосп”

49100, м. Дніпропетровськ, вул. Космічна, 35, код а/н  056(2), факс: 68-50-76
E-mail:  dp_dlg@i.ua

Дніпровсько – Орільський природний заповідник

заповідник

Природній заповідник

Адреса: 52030 Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Кіровське

тел../ факс: (056) 735-12-77

e-mail: dopz@ukr.net

 

Дніпровсько – Орільський природний заповідник

49054, м. Дніпропетровськ, вул.. Полєтаєва, 2, код а/н  056, факс: 749-64-71

E-mail: dopz@ukr.net

Державне підприємство “Криворізьке лісове господарство”

Кривой-Рог

ДП “Криворізький лісгосп”    

50075, м. Кривий Ріг, вул. Лісоводів, 9, код а/н   0564, факс:  90-64-96
E-mail: krivbass.leshoz@mail.ru

Державне підприємство “Марганецьке лісове господарство”

мартанець-контора

ДП “Марганецький лісгосп”

53400,  м. Марганець, вул. Крупської, 32, код а/н  05665,    факс:  4-10-65
E-mail: leshoz@rambler.ru

Державне підприємство “Новомосковське лісове господарство”

Новомосковск

ДП “Новомосковський лісгосп”

51206,  м. Новомосковськ, вул. Червоний Кут, 1, код  0569 , факс  38-04-57
E-mail: leshoz@3q.ua

Робоча група вже напрацьовує зміни до Санітарних правил в лісах України, - Христина Юшкевич

DSC_2142 аа

Вчора  у Державному агентстві лісових ресурсів України  пройшло  засідання робочої групи з удосконалення нормативно-правових актів щодо здійснення санітарно-оздоровчих заходів у лісах.

Перший заступник Голови Держлісагентства Христина Юшкевич, відкриваючи засідання, зазначила, що існує великий резонанс у суспільстві стосовно вирубки дерев у лісах України.

Останні новини