Державне агентство лісових ресурсів України

Дніпропетровска облдержадміністрація

Інформація про діяльність Державного підприємства «Павлоградське лісове господарство»

Інформація про діяльність Державного підприємства «Павлоградське лісове господарство» за 2013 — 2014 роки 

 ДП « Павлоградський лісгосп»   заснований як як Павлоградська лісомеліоративна станція 01.02.1971р. постановою ЦК КПРС і РМ УРСР від 20.03.1967р. "Про невдкладні заходи по захисту грунту від ветрової та водної ерозії", створене на підставі наказу Міністерства лісового господарства України від 31.10.1991 року № 133 “Про організаційну структуру управління лісовим господарством”, засноване на державній власності, належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України та входить до сфери управління Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Місце знаходження підприємства: 51405, Дніпропетровська обл., м.Павлоград, пров.Лікарняний, 24. Юридична адреса:   51473, Дніпропетровська обл., Павлоградський район, с.Новоселівське.

 Підприємство є юридичною особою. Площа лісового фонду складає 7,4 тис.га. Підприємство включає 3 лісництва, які не мають самостійного юридичного права — Павлоградське, Петропавлівське, Юр'ївське.

 Основними напрямами діяльності лісгопу є: ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів; ведення мисливського господарства та контроль за дотриманнями правил полювання;  ведення сільського господарства, виконання робіт, послуг на договірній умові та інше.

 

 Результати фінансово-господарської діяльності :

Показники

Од. виміру

Роки

2013

2014

Виробничі показники:

 

 

 

 1.Рубки формування  і оздоровлення лісів та інші заходи

Га

142

95

 2. Охорона лісів від пожеж  та шкідників

Га

1722

1604

 3.  Лісовідновлення та лісорозведення

Га

48

68

 4. Випуск продукції деревообробки

Тис. грн.

-

4,6

 

 

 

 

 Фінансові показники:

 

 

 

 1.Чистий дохід ( виручка) від  реалізації продукції ( товарів,  робіт, послуг)

Тис. грн.

1345

1132

 2.Інші операційні доходи

Тис. грн.

1640

1691

 3. Чистий прибуток (збиток)  

Тис. грн.

21,0

47,0

 4. Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету 

Тис. грн.

3,0

7,1

 5. Сплата податків і зборів до бюджетів та  внесків до  державних цільових фондів

Тис. грн.

747,0

767,0

Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності :

 

 

 

 1. Коефіцієнт покриття

 

3,21

2,66

 2. Коефіцієнт фінансової стійкості 

 

14,9

10,7

 3. Коефіцієнт платоспроможності 

 

0,94

0,72

 4. Ступінь зносу основних засобів

%

51,5

43,0

 

 

 

 

Інвестиції в розвиток виробничої сфери:

 

 

 

 1. За рахунок власних коштів

Тис. грн.

35,1

23,6

 2. За рахунок інших надходжень ( залучених) 

Тис. грн.

-

525,3

 

 

 

 

Інформація про персонал :

 

 

 

 1. Середньооблікова  чисельність  штатних

Чол.

61

52

 2. Фонд оплати праціштатних прац.

Тис. грн.

1734,5

1569,8

 3. Середньомісячна заробітна плата штат. працівників:

 Грн.

2370

2516

    в тому числі керівника

Грн.

4848

4720

 4. Заборгованість з виплати заробітної плати 

Тис. грн.

-

-

 

 Інформація про діяльність

 Інформація про діяльність за формами № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), № 2 «Звіт про фінансовий результат (Звіт про сукупний дохід)», № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)», № 4 «Звіт про власний капітал», № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2013 - 2014 роки

Інформація про діяльність Державного підприємства «Павлоградське лісове господарство» за І квартал 2015 р.

  Баланс (Звіт про фінансовий стан)

  Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Інформація про діяльність Державного підприємства «Павлоградське лісове господарство» за І півріччя 2015 р.

ЗВІТ виконання фінплану _6міс.2015_Павл.

Інформація про діяльність Державного підприємства «Павлоградське лісове господарство» за 9 місяців 2015 р.

Павлоград Фінзвіт

Інформація про діяльність Державного підприємства «Павлоградське лісове господарство» за 2015 рік.

 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 Звіт про власний капітал

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

 ПРимітка до звіту

 

Інформація про діяльність Державного підприємства «Павлоградське лісове господарство» за 1 квартал 2016 рік.

 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Інформація про діяльність Державного підприємства «Павлоградське лісове господарство» за 9 місяців 2016 р.

 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 

 Звіт про фінансові результати

 

баланс

сукупний дохід

Інформація про діяльність Державного підприємства «Павлоградське лісове господарство» за І квартал 2017 року

звіт про фінансовий стан

звіт про фінансові результати

Інформація про діяльність Державного підприємства «Павлоградське лісове господарство» за 2017 рік.

 баланс

рух грошових коштів

Інформація про діяльність Державного підприємства «Павлоградське лісове господарство» за 2019 рік.

  1. Баланс (Звіт про фінансовий стан)
  2. Звіт про власний капітал
  3. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м)
  4. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
  5. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
  6. Звіт-форма 10-ЛГ
  7. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Інформація про діяльність Державного підприємства «Павлоградське лісове господарство» за І квартал 2020 року

  1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) за І квартал 2020 року
  2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2020 року

Інформація про діяльність Державного підприємства «Павлоградське лісове господарство» за І півріччя 2020 року

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

2. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м)

3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

01.04.2015

Останні новини