Державне агентство лісових ресурсів України

Дніпропетровска облдержадміністрація

Лісогосподарська діяльність

Ліси області не мають промислового значення, а виконують екологічні, природоохоронні, санітарні, рекреаційні та захисні функції. Вся площа лісового фонду області виключена з розрахунку рубок головного користування. Тому в лісах області проводяться лише рубки формування і оздоровлення лісів. Рубки догляду це лісогосподарський захід, спрямований на формування стійких високопродуктивних насаджень, збереження і посилення їх корисних функцій і своєчасне використання деревини. Вони проводяться шляхом періодичного вирубування частини дерев, подальше зростання яких у складі насаджень недоцільне, а для решти дерев створюються сприятливі умови для їх росту. 

Рубки догляду проводяться у всіх категоріях лісів. В чистих насадженнях проводиться для регулювання густоти і підвищення якості деревостанів, в змішаних також для попередження небажаної зміни порід і формування насадження потрібного складу. Рубки догляду в лісогосподарських частинах зелених зон направлені на формування високопродуктивних, здорових, стійких до рекреаційного навантаження лісів. В рекреаційно-оздоровчих лісах (ліси в населених пунктах, лісопаркова частина лісів зелених зон) догляд проводиться за деревними породами, які в даних лісо рослинних умовах будуть довговічними і стійкими проти несприятливих факторів середовища і разом з тим відрізняються високою декоративністю. Рубки догляду у байрачних лісах повинні спрямовуватись на посилення їх захисних властивостей і збереження в них постійного лісового середовища. У таких насадженнях проводяться рубки слабкої інтенсивності. У протиерозійних лісах рубки догляду проводяться з урахуванням конкретних особливостей і різноманітності умов. У лісах природно-заповідного фонду згідно чинного законодавства проводяться рубки догляду в молодняках в разі, якщо це не суперечить встановленому режиму об’єкту ПЗФ. В лісорослинних умовах степу основна увага при проведенні рубок догляду має бути спрямована на збереження вологи в грунті і її економну витрату.

Фонд рубок догляду, їх щорічні обсяги, визначається лісовпорядкуванням з наявної площі насаджень, що потребують відповідного догляду за лісівничими вимогами та прийнятого терміну повторюваності рубок.

17.05.2014

Останні новини